Najčešća pitanja

Kako je Zoom Engage povezan sa nazivom Zoom Analytics?

Zoom Engage je brend Zoom Analytics. Registrovana kompanija je Zoom Analytics Ltd.

Jesu li Zoom Analytics / Zoom Engage usklađeni sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)?

O: Da, što se može proveriti na stranici Najčešća pitanja o Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Sa kojim CRM-ovima / sistemima za automatizaciju marketinga /sistemima za marketing e-poštom se Zoom Engage može integrisati?

Integrišemo se sa svim CRM-ovima / sistemima za automatizaciju marketinga /sistemima za marketing e-poštom

Kako mogu pratiti performanse mojih kampanja na veb-sajtu?

U našem sistemu, sve se automatski prati i može se prikazati u realnom vremenu u analitici platforme. Takođe, možete se prijaviti za periodične izveštaje putem e-pošte (dnevne, nedeljne, mesečne itd.). Takođe, možemo događaje u realnom vremenu poslati na bilo koji sistem koji imate, poput Google Analytics ili Google Sheet.

Da li postoji integracija sa Google Analytics?

Da, postoji integracija sa svim analitičkim sistemima i mogu se slati automatski događaji u vezi sa svim interakcijama korisnika sa Zoom Engage kampanjama na veb-sajtu (npr. kampanja je prikazana, zatvorena, ostvaren klik na kampanju itd.)

Da li će dodavanje Zoom Engage koda usporiti moj veb-sajt?

Dodavanje bilo koje linije koda veb-sajtu povećava vreme (makar to bilo svega par milisekundi) učitavanja stranice. Zoom Engage kôd dolazi iz veoma brze CDN mreže raširene po celom svetu, učitavanje se vrši asinhrono, pa je i uticaj na brzinu učitavanja stranice minimalan.

Da li će korišćenje Zoom Engage platforme uticati na moje SEO rangiranje?

Sve dok Zoom Engage koristite na preporučene načine (a vaš Customer Success Manager će vam pomoći da to i bude tako), ne bi trebalo da dođe do opadanja rejtinga. Vaše svakodnevne prakse se primenjuju i na korišćenje Zoom Engage platforme (tj. odvijaju se bez preteranog uznemiravanja korisnika)

Šta uključuje Zoom Engage usluga?

Usluga nudi pristup svim mogućnostima sistema (uključujući neograničen broj aktivnih kampanja), Customer Success Manager-a i pristup našem tehničkom timu. Tarifni plan može uključivati do 10 sati podrške mesečno, ili do 20 sati podrške mesečno. Takođe postoje posebno prilagođeni tarifni planovi.

Koliko košta usluga Zoom Engage?

Standardna mesečna cena za jedan veb-sajt iznosi od 700 do 2.400 EUR. Tačan iznos zavisi od perioda naplate (mesečno, kvartalno, godišnje, ili višegodišnje). Što je duži obavezni period korišćenja i period uplate avansa, niže su mesečne cene. Ostali parametri koji utiču na cenu jesu broj veb-sajtova, broj uključenih sati podrške, broj korisnika, broj mesečnih sesija, da li su potrebne dodatne bezbednosne funkcije i koji ugovor o nivou usluge (SLA) se zahteva.

Takođe, postoji jednokratna naknada za podešavanje koja iznosi 500 -1.000 EUR po veb-sajtu, u zavisnosti od veličine veb-sajta i rada koji je potrebno uložiti.

Da li postoji minimalno ograničenje perioda korišćenja Zoom Engage platforme?

Ne. Možete koristiti mesečni plan i prekinuti ga u bilo kom trenutku uz obaveštenje o prekidu od 30 dana pre narednog datum naplate. Mada, period naplate utiče na cenu. Najviša cena je upravo cena mesečnog plana, a najniža cena je cena sa avansnim plaćanjem za 3 godine unapred.

Da li imate integraciju sa Google Merchant?

Da.

Sa kojim CMS (sistemima za upravljanje sadržajem) i alatima za izradu veb-sajtova Zoom Engage može da radi?

Zoom Engage radi odlično sa svim platformama koje dozvoljavaju dodavanje isečaka eksternog koda (tagove) u HTML - Wordpress, Hubspot, Joomla, WooCommerce, Drupal, Wix, Shopify, Magento, Blogger, Salesforce, SharePoint i mnogim drugim.

Koliko je komplikovano instalirati Zoom Engage?

Tehnički deo uključuje dodavanje svega par linija koda stranici veb-sajta i obično je potrebno svega nekoliko minuta.

Može li Zoom Engage biti instaliran korišćenjem Google Tag Managera (GTM) i drugih menadžera tagova?

Da, Zoom Engage kôd se može lako dodati bilo kom sajtu korišćenjem tag menadžera.

Da li Zoom Engage dobro funkcioniše sa aplikacijama na jednoj stranici (npr. React. Angular)?

Da. Zoom Engage dobro radi sa aplikacijama na jednoj stranici. Potrebno je pokrenuti dodatnu komandu kako bi se mehanizam obavestio da se stranica promenila, slično kao virtuelnom prikazu stranice Google Analytics koji treba pokrenuti. Ovo se može lako uraditi kroz GTM okidač promene istorije.

Koje su etape početka rada sa Zoom Engage platformom?

Nakon demo prezentacije sa predstavnikom prodaje i postizanja boljeg razumevanja vaših potreba, dobićete Sporazum o ponuđenoj ceni na potpis. Kada potpišete sporazum, bićete upoznati sa svojim menadžerom posvećenim uspešnosti klijenata, koji će vam dati kôd za instaliranje na vaš veb-sajt i zakazati početni sastanak sa vama. Na početnom sastanku biće vam predstavljene ideje za početne kampanje na veb-sajtu, uključujući primere najbolje prakse za vašu vrstu veb-sajta i poslovanja. Zatim sledi pripremna etapa u kojoj se integrišemo sa vašim različitim sistemima (CRM, Analytics itd.) i prave se i objavljuju početne kampanje. Takođe definišemo ciljeve pripremne faze. Pripremna faza obično traje od nekoliko dana pa sve do nekoliko nedelja, što obično zavisi od dostupnosti klijenta i njihovih specifičnih zahteva.

Može li Zoom Engage biti plaćen i korišćen po projektu?

Usluga Zoom Engage je stalna usluga, tako da se ne može platiti po projektu ili po broju korišćenja. Ali, uvek postoji nešto za šta možete da koristite Zoom Engage na bilo kom veb-sajtu, tako da između projekata sistem neće biti izvan upotrebe.

Da li nudite besplatan probni period korišćenja Zoom Engage platforme?

Nema besplatnog probnog perioda, ali možete početi sa mesečnim tarifnim planom bez dugoročnih obaveza kako biste ga isprobali.